Öppen fritids

 

Öppen fritidsverksamhet med hästprofil på Smedstad Ridsportcenter

 

Från och med höstterminen 2018 kommer ”Haga Stall & Omsorg” på uppdrag av Linköpings kommun bedriva öppen fritidsverksamhet för elever i åk 4-6 på Smedstad Ridsportcenter.

 

Start 3:e september.

Verksamhetens syfte är att erbjuda barnen meningsfulla och utvecklande aktiviteter som stärker deras sociala, kreativa och fysiska förmågor. Verksamheten formas genom att ta tillvara barnens egna intressen och behov.

 

Smedstad Ridsportcenter, med sin placering i Tinnerö eklandskap, ger unika möjligheter till samspel mellan människa, djur och natur. På fritids kommer barnen serveras mellanmål varje dag och de erbjuds möjlighet till läxläsning, skapande, temaarbete och sociala aktiviteter.

 

Fritidsverksamheten kommer ha en hästprofil där barnen ges möjlighet att lära sig mer om hästar och deras behov. Praktisk hästkunskap och hästskötsel samt ridning kommer att ingå.

Anmälan till öppen fritids görs på kommunens hemsida Dexter via knappen nedan

 

 

 

 

 

Anmälan ska även göras direkt till Smedstad Ridsportcenter på separat anmälningsblankett som finns under "dokument".

Smedstad Ridsportcenter

 

Ridsportallén 5, 585 97 Linköping

 

013-390 02 78

 

www.smedstadridsportcenter.se