Öppet fritids

 

 

Öppen fritidsverksamhet med hästprofil på Smedstad Ridsportcenter

 

Från och med höstterminen 2018 planerar ”Haga Stall & Omsorg” att på uppdrag av Linköpings kommun bedriva öppen fritidsverksamhet på Smedstad Ridsportcenter.

 

 

Verksamhetens syfte är att erbjuda barnen meningsfulla och utvecklande aktiviteter som stärker deras sociala, kreativa och fysiska förmågor. Verksamheten formas utifrån läroplanen och genom att ta tillvara barnens egna intressen.

Smedstad Ridsportcenter, med sin placering i Tinnerö eklandskap, ger unika möjligheter till samspel mellan människa, djur och natur. På fritids kommer barnen serveras mellanmål varje dag och de erbjuds möjlighet till läxläsning, skapande, temaarbete och sociala aktiviteter tillsammans med utbildade pedagoger.

Fritidsverksamheten kommer ha en hästprofil där barnen ges möjlighet att lära sig mer om hästar och deras behov. Praktisk hästkunskap och hästskötsel samt ridning kommer att ingå.

Varmt välkomna på informationsträffar följande datum:

 

17 maj kl. 18.00

 

28 maj kl. 18.00

 

Anmäl dig för att komma på informationen till: fritids@hsoab.se

 

 

Anmälan till öppen fritids görs på kommunens hemsida Dexter via knappen nedan

 

 

 

Smedstad Ridsportcenter

 

Ridsportallén 5, 585 97 Linköping

 

013-390 02 78

 

www.smedstadridsportcenter.se