Om anläggningen

Om anläggningen

Smedstad Ridsportcenter är en ersättningsanläggning till Ånestad. Projektet är ett led i kommunens satsning på barns och ungdomars idrott och fritid – inte minst för flickor och kvinnor. Med Smedstad Ridsportcenter skapar vi unika förutsättningar för att stödja och utveckla ridsporten för barn, ungdomar och vuxna – för bredd och elit.

 

Anläggningen består av två ridhus, tre utebanor, 60 boxar samt 10 sjuk/gästboxar. Det finns också konferenslokaler och café/restaurang med plats för ca 70 personer.

 

Fakta om anläggningen

 

Stall

 • Ridskolestall med boxar för hästar, 60 platser
 • Sjuk- och gäststall, 10 platser

 

Stallbyggnaderna inrymmer även skötsel- och spolplatser, sadelkammare, redskapsförråd och förvaringsskåp.

 

Ridhus 1

 • Ridbana 25 x 80 meter
 • Hinderförråd
 • Varmdel med kök, cafeteria, teorisalar, duschar och omklädningsrum
 • Åskådarläktare, speakerrum, tävlingssekretariat

 

Ridhus 2

 • Ridbana 22 x 65 meter
 • Ståplatsläktare

 

Gemensamhetsutrymmen

 • Servering och kök
 • Expedition, kontor, möteslokal
 • Klubbrum och föreningskansli
 • Matrum/pausrum för personal
 • Omklädningsrum, dusch och toaletter
 • Tvättstuga, torkrum

 

Parkering och kommunikation

 • Parkering för hästtransportfordon
 • Bilparkering och cykelparkering

 

Belysta gång- och cykelstråk planeras både norr och söder om anläggningen.

 

Natura 2000

Smedstad Ridsportcenter byggs i ett Natura 2000-område i Tinnerö. Inför projektet har stor hänsyn tagits till den unika miljön. Byggnader, tränings- och tävlingsområden, rasthagar och ekonomiytor placeras på de vallar och åkrar som bedöms ha de lägsta naturvärdena.

 

Ytorna vid Smedstadbäcken bevaras och vårdas så att natur- och kulturvärden kan utvecklas. Entrévägar anläggs på ett sådant sätt att inte trafiken påverkar känslig mark och vegetation. För att ytterligare minimera påverkan på miljön anläggs särskilda fördröjningsmagasin med filter för dagvattnet.

 

Lejonfastigheter

Lejonfastigheter är fastighetsförvaltare av anläggnigen och har även byggt Smedstad Ridsportcenter på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Läs mer om Lejonfastigheter på deras webbplats.

 

Smedstad Ridsportcenter

 

Ridsportallén 5, 585 97 Linköping

 

013-390 02 78

 

Haga Stall & Omsorg AB