Om anläggningen

Om anläggningen

Smedstads ridskola. Utebana och anläggning.

Smedstad Ridsportcenter är en klimatsmart anläggning för alla. Lokalerna är ljusa och rymliga med en behaglig miljö för såväl människor som hästar. Solceller på taket och rörelsestyrda lampor ger en energisnål byggnad.


Anläggningen består av två ridhus, tre utebanor, 60 boxar samt 10 sjuk/gästboxar. Det finns också konferenslokaler och café/restaurang med plats för ca 70 personer.


Stall

 • Ridskolestall med boxar för hästar, 60 platser
 • Sjuk- och gäststall, 10 platser


Stallbyggnaderna inrymmer skötsel- och spolplatser, sadelkammare, redskapsförråd, tvättstuga, torkrum, toaletter och stalltorg med plats för persedelvård och förvaringslådor.


Ridhus 1

 • Ridbana 25 x 80 meter
 • Åskådarläktare, speakerrum, tävlingssekretariat

Ridhus 2

 • Ridbana 22 x 65 meter
 • Ståplatsläktare


Intill ridhusen finns hinderförråd.


Gemensamhetsutrymmen

 • Servering och kök
 • Teorisalar
 • Expedition, kontor, möteslokal
 • Klubbrum och föreningskansli
 • Matrum/pausrum för personal
 • Omklädningsrum, dusch och toaletter


Konferens-/föreläsningslokaler

 • Konferenslokal med plats för 70 personer i skolsittning och 130 personer i biosittning.
 • Två mindre salar med plats för upp till 30 personer.


Parkering och kommunikation

 • Parkering för hästtransportfordon
 • Bilparkering och cykelparkering


Tillgänglighet

 • P-plats nära huvudentré
 • Tillgänglighetsanpassade wc på alla våningar
 • Hissar till läktare och café
 • Uppsittningslift och ramp
 • Breda stallgångar

Det finns gång- och cykelstråk både norr och söder om anläggningen, delvis belysta.


Natura 2000

Smedstad Ridsportcenter byggs i ett Natura 2000-område i Tinnerö. Inför projektet har stor hänsyn tagits till den unika miljön. Byggnader, tränings- och tävlingsområden, rasthagar och ekonomiytor placeras på de vallar och åkrar som bedöms ha de lägsta naturvärdena.


Ytorna vid Smedstadbäcken bevaras och vårdas så att natur- och kulturvärden kan utvecklas. Entrévägar anläggs på ett sådant sätt att inte trafiken påverkar känslig mark och vegetation. För att ytterligare minimera påverkan på miljön anläggs särskilda fördröjningsmagasin med filter för dagvattnet.


Lejonfastigheter

Lejonfastigheter är fastighetsförvaltare av anläggnigen och har även byggt Smedstad Ridsportcenter på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.


Smedstad Ridsportcenter


Ridsportallén 5,  585 97 Linköping


013-390 02 70


Haga Stall & Omsorg AB