Samarbetspartners

Vilka är aktörerna runt Smedstad Ridsportcenter?

Haga Stall & Omsorg AB

Haga Stall & Omsorg AB, HSO AB, är entreprenören som hösten 2015 vann upphandlingen av anläggningen. HSO AB driver hästverksamheten på uppdrag av Linköpings Fältrittklubb och övrig verksamhet såsom café, konferens, daglig verksamhet och öppen fritids i egen regi.

Linköpings Fälrittklubb

Tillsammans med Haga Stall & Omsorg AB skall Linköpings Fältrittklubb verka vid anläggningen. LFK bediver tävlings- och ungsoms- och föreningsverksamhet  på anläggningen.

Linköpings Fältrittklubb »

LARK

Linköpings akademiska ridklubb är en förening vid Linköpings universitet för alla studenter, anställda och alumner. LARK » 

Linköpings kommun

Med Smedstad Ridsportcenter skapar Linköpings kommun unika förutsättningar för att stödja och utveckla ridsporten för barn, ungdomar och vuxna – för bredd och elit. Linköpings Kommun »

Lejonfastigheter

Har på uppdrag av Linköpings Kommun byggt Smedstad Ridsportcenter.

Lejonfastigheter »

Smedstad Ridsportcenter


Ridsportallén 5,  585 97 Linköping


013-390 02 70


Haga Stall & Omsorg AB