Hästunderstödda Insatser

Hästunderstödda Insatser-HUI

Vad är hästunderstödda insatser?

Hästunderstödda Insatser (HUI) är ett samlingsnamn för friskvård, rehabilitering, habilitering, social omsorg, psykiatri samt olika specialpedagogiska verksamheter i samverkan med hästen. HUI delas in i tre kategorier beroende på vilken intriktning samt ledare verksamheten har(se bild nedan). Här på Smedstad Ridsportcenter erbjuds alla tre underkatergorier inom HUI tack vare vår fantastiska och välutbildade personal samt vårt stora kontaktnät och många samverkanspartners.


Varför hästar?

Fördelarna med hästar är många och beroende på människans behov kan de användas på olika sätt, med de andra fördelarna som bonus.

Tillsammans med hästar är delar som fysisk aktivitet, natur och kommunikation alltid självklara. Att vara kring hästarna kräver närvaro och arbetet runt och med den präglas av lugn, harmoni, tydlighet och engagemang. Aktiviteter kring hästens skötsel är rutinskapande, meningsfullt och förutsägbart. Dessutom kan hästens behov som biologisk varelse enkelt översättas och föras över till människans.


Även uppsuttet ställs krav på ryttaren genom god kommunikation, koncentration, kroppsmedvetenhet och koordination.

Hästens skritt är ett repetativt mönster som ger människokroppen ca 100 rörelseimpulser per minut och ryttaren sätts hela tiden ur balans. Rörelsen liknar den kroppsrörelse som ryttaren har om hen går själv. Ridning är för ryttaren en lågt balastande träning som för framförallt gynnar bålstabiliteten och ryttarens balans.


Tidigare Projekt och resultat

Psykisk ohälsa med Hammarlyck Rehab

Psykisk ohälsa med Hammarlyck Rehab

Under hösten 2022 gjorde Linköpings Fältrittklubb tillsammans med Haga Stall & Omsorg och Hammarlyck Rehab under sex veckor, ett projekt kring psyskisk ohälsa hos unga kvinnor. Syftet vara att stärka deltagarens självförtroende, ansvarstagande, samarbete och närvaro.

Efter avslutat projekt sågs ett ökat självförtroende och större initiaitvförmåga hos deltagarna samt att flera av dem uttryckte lycka och och minskad trötthet efter avslutad lektion. Även boendestödspersonalen kunde se positiva effekter hos deltagarna under projektets gång såsom ökad glädje i vardagen och ökad självmedvetenhet.

Skolnärvaro tillsammans med Hälsa med Häst

Skolnärvaro tillsammans med Hälsa med Häst

Under hösten 2022 gjorde Linköpings Fältrittklubb tillsammans med Haga Stall & Omsorg och Hälsa med Häst ett projekt i nio veckor kring skolnärvaro. Projektet vände sig till barn i mellanstadieåldern som kom till Smedstad och genomförde hästaktiviteter enligt "Lära med Hästar-metoden".

Efter avslutat projekt kände eleverna ökad glädje, större tro på sig själva, större trygghet och de avsevärt förbättrat sin attityd gentemot andra människor. Dessutom upplevde eleverna ökad glädje och skolpersonalen upplevde en större energinivå hos eleverna under skoltid. Skolpersonalen upplevde också att man fick nya sätt att både arbeta och kommunicera med eleverna.

Ångest- stress- och orosproblematik hos barn i mellanstadiet

Ångest- stress- och orosproblematik hos barn i mellanstadiet

Under tidig vårtermin 2023 gjorde Linköpings Fältrittklubb ett projekt kring ångest, stress och oro tillsammans med Haga Stall & Omsorg och Stressa Av. Projektet gjordes under fem veckor och deltagarna arbetade med mindfulness- och avslappningaövningar både tillsammans med hästarna och utan. Eleverna uttryckte att de efter avslutad kurs hade flera användbara verktyg att ta med sig till vardagen för att hantera sin stress och ångest samt att de själva ökat sin förmåga att kommunicera med andra.

Samarbeten

Vi ser samarbeten som både roligt och inspirerande och är alltid öppna för nya förslag och projekt. Har du önskemål eller förslag kring nya samarbeten? Hör gärna av dig till oss!


Är du en del av en förening, företag eller skola som önskar samarbete kring Hästunderstödda Insatser? Välkommen med din förfrågan!


Vi har tidigare haft och har i detta nu samarbeten med följande parter runt paraverksamheten:


 • RBU Östergötland
 • Barnhabiliteringen Region Östergötland
 • Strokeföreningen i Linköping och Motala
 • Linköpings Parasportförening
 • Social- och omsorgskontoret- Linköpings Kommun
 • Östergötlands Ridsportförbund
 • LiU- Linköpings Universitet
 • KFUM Funkisfritids
 • Radiohjälpen
 • Kornprinsessan Victorias Fond
 • RF SISU Östergötland
 • Kultur- och Fritidsnämnden- Linköpings Kommun
 • KE Westmans Stiftelse
 • Learnimal- Motala
 • Neurorehab Rörelse och Hälsa, Region Östergötland
 • Blästadskolan, Linköping
 • Hälsa med Häst
 • Stressa av
 • Hammarlyck Rehab Team AB
 • Kungsbergsskolan, Linköping
 • Svenska Ridsportförbundet

KONTAKT HÄSTUNDERSTÖDDA INSATSER

EMMA TILLY

Mail: emma.tilly@hsoab.se

Telefon: 013-341 09 88