Lära med Hästar

Vad är Lära med Hästar?


Lära med hästar är ett hästunderstött lärande(HUL) med hästen som lärare.

Det är en beprövad och prisbelönt metod innehållande ett konkret 5-veckors program med tydlig struktur och tydliga mål. Vi arbetar med egenskaper såsom självkänsla, självförtroende, förmågan att samarbeta, bygga relationer och kommunicera. Konceptet Lära med Hästar finns på många platser runt om i landet och bygger på stor erfarenhet och fina resultat.


LÄRA MED HÄSTAR

Varför Lära med Hästar?


På grund av att hästar är ett flykt- och flockdjur reagerar den direkt och utan omsvep på informationen som kommer till den. Det betyder att den direkt läser av människor i dess närhet och agerar efter det. På så vis får vi omedelbar och ärlig feedback på vårt beteende och kroppsspråk. Hästen kommer också automatiskt att söka efter tydligt ledarskap, tydlig kommunikation, trygghet, respekt och empati, vilket deltagarna efter hand förstår och handlar utefter.

Lära med Hästar handlar om personlig utveckling och friskvård och är varken en behandling, terapi eller ridning. Metoden kan däremot med fördel komplettera samtliga. Alla övningar sker vid sidan av hästen, från marken.

Hur arbetar vi?


Vi arbetar helt och hållet efter metodens upplägg med avsuttna, praktiska övningar och fokuserar på Lära med Hästars fyra S.


Under passen arbetar vi med introduktion, arbete i ridhuset med häst och en reflektionsstund.

Vi arbetar i små grupper med max 6 elever och två hästar.

  • Självkänsla
  • Självinsikt
  • Samarbetsförmåga
  • Sunda Relationer

För vem passar Lära med Hästar?


Lära med Hästar passar för personer som behöver utveckla sina personliga färdigheter kring ovanstående. Det kan till exempel röra sig om elever eller grupper inom skolan som behöver motivation och utveckling, personer som står utanför arbetsmarknaden, integrationsarbete, som motivation och självstärkning vid psykisk ohälsa, HVB-hem som vill motivera och komplettera befintlig behandlig osv. Möjligheterna och målgrupperna är väldigt många.

Vill du veta mer?


Du kan alltid kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan. Vill du läsa mera om metoden så finns mer information på www.laramedhastar.se

KONTAKT LÄRA MED HÄSTAR

EMMA TILLY

Mail: emma.tilly@hsoab.se

Telefon: 013-341 09 88