Personal Para/HUI

Personal Pararidning och HUI

Samverkanspartners


Utöver vår välutbildade personal har vi ett stort kontaktnät och flera samverkanspartners som vi kan samarbeta med i olika projekt. Däribland fysioterapeut, behandlingspedagog, beteendevetare och stresscoach.

KONTAKT 

MAJA JOHANSSON

Mail: maja.johansson@hsoab.se

Telefon: 013-390 02 78